Cennik

Nie stosujemy sztywnego cennika. Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od nakładu pracy wykonywanej dla danego klienta w miesiącu.

CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH

od 99 zł

Ryczałt

od 100 zł

Księga Przychodów i Rozchodów

od 500 zł

Pełna księgowość

od 20 zł za osobę

Sprawy pracownicze i obsługa ZUS *

od 25 zł za osobe

Kadry — pakiet podstawowy

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

(w przypadku usług i czynności nie objętych umową)

50 zł

Rejestracje w Urzędzie Skarbowym

50 zł

Zmiany w rejestracji

od 100 zł

Wypełnienie wniosków, deklaracji i formularzy

nie wynikających z umowy (w zależności od nakładu pracy)

500 zł

Rejestracja w KRS wraz z odebraniem odpisu KRS

100 zł

Zarejestrowanie lub dokonanie zmian w REGON

50 zł

Sporządzenie deklaracji "zerowej"

z przyczyn leżących po stronie Klienta

uzgadniane
indywidualnie

Roczne zeznania podatkowe osób fizycznych

od 50 zł/h

Wykonanie korekty deklaracji

z przyczyn leżących po stronie klienta

50 zł

Osobiste złożenie dokumentów w urzędach

w obrębie Warszawy, na specjalne życzenie klienta

 

Koszty przesyłek pocztowych i kurierskich
pokrywane będą przez Zlecającego, o ile przesyłki takie:

5 zł/ szt.

Wysłanie potwierdzenia sald i not korygujących

oraz innej korespondencji w imieniu Zlecającego

50 zł/ 30min

Konsultacje księgowe udzielane przez księgową

bezpłatnie

Reprezentacja przed urzędami przez Biuro

w zakresie czynności objętych umową.

Ceny nie zawierają podatku VAT

Cennik ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od nakładu pracy . Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 86 par. 1 k.c.